Image

Prof.Dr. Erdal IŞIK

Psikiyatrist - Psikoterapist

Tel (312) 426 93 95 - (312) 426 93 44
Fax (312) 426 93 50

Prof. Dr. Erdal Işık Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi mezunu olup, 1972 yılında Ankara Üniversitesi Tıp fakültesini bitirip, aynı fakültenin Psikiyatri kliniğinde başladığı ihtisasını 1977 yılında tamamlayarak “Psikiyatri uzmanı” (nöro-psikiyatrist) olmuştur. Daha sonra fakülte tarafından doçentliğe hazırlık çalışması yapmak üzere Fransaya gönderilmiştir. 1978-1981 yılları arasında Pariste René Déscartes Üniversitesine bağlı Cochin Royal Tıp Fakültesi nde klinik psikiyatri, psikofarmakoloji, Elektroansegalografi (EEG) ve Uyku konularında araştırmalar yapmış ve bunları Fransa, Hollanda ve Japonya vb. ülkelerde yayımlamıştır.

Üniversitedeki görevine paralel olarak 1990 yılından beri “Özel muayenehane hekimliği”de yaparkenken, bir yandan da “TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu” üyeliği, “T.C Sağlık Bakanlığı Yüksek Sağlık Şurası” üyeliği, T.C Sağlık Bakanlığı'na bağlı “İlaç ve Eczacılık Kurumu İlaç Ruhsatları Kurulu“ üyeliği ile “Psikiyatrik ve Nörolojik ilaçlar grubu üyeliği” gibi görevlerde bulunmuştur. “T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Kurumu İlaç Yan Etkilerini İzleme (farmakovijilans) Kurulu”nda görev yapmıştır..

Prof. Dr. Erdal Işık psikiyatri ile ilgili konularda gerek Türkiyedeki çeşitli bilimsel toplantılarda, gerek Türkiyedeki çeşitli Tıp Fakültelerinin Psikiyatri kliniklerinde konferanslar vermiş, gerekse “T.C TRT Kurumu”nun çeşitli kanallarında halka ve özelliklede gençlere ve hanımlara yönelik pek çok farklı yapım ya da sağlık programında konu uzmanı olarak katılmış ve bunları uzun yıllar sürdürmüştür.

Yurt içi ve dışında yayımlanan bilimsel araştırma makaleleri yanında “ Depresyon”, “Şizofreni”, çocuk, ergen, yetişkin ve yaşlılık dönemindeki hastaları kapsayan “Depresyon ve Bipolar bozukluklar”, çocuk, ergen ve yetişkinlerdeki panik bozukluğu, sosyal fobi, obsesif-kompulsif bozukluk (takıntı hastalığı) vb. anksiyete bozukluklarının da yer aldığı “Nevrozlar”, psikiyatrideki tüm ilaçları, bunların etki, yan etki kullanımları gibi konuları ve psikiyatrik tedavilerde kullanımlarını içeren “Çocuk, Ergen, Erişkin ve Yaşlılarda Psikofarmakoloji”, bunamaları(demans)ile nörolojik hastalıklara, endokrin hastalıklara, alkol ve maddeye bağlı psikiyatrik hastalıkları içeren “Bedensel Belirtili Psikiyatrik Bozukluklar” ve “Organik Psikiyatri”, psikiyatrik hastalıkların ortaya çıkış biçimlerini ve ilgili konuları ile psikiyatrik ilaçların etki düzeneklerini ele alan “Biyolojik Psikiyatri” ile “Çocuk ve Ergenler ile Yetişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu” isimli kitapları bulunmaktadır. Psikiyatriyle uğraşan profesyonellerce üst düzeyde ilgi görmeleri nedeniyle, bu kitaplar sürekli olarak yeni baskılarla güncellenmektedir. Bu kitapların yazım ve editörlüğünün bir kısmı bizzat kendisi tarafından, bir kısmı ise Doç. Dr. Yasemen IŞIK TANER, Uz. Dr. Umut IŞIK, Prof. Dr. Ender TANER, Prof. Dr. Tayfun UZBAY gibi yazarlarca birlikte yürütülmüştür. Prof. Dr. Erdal IŞIK şu sıralarda “Halka Yönelik Psikiyatri Kitapları” hazırlamakta olup, yakın zamanda bunlar kitapçılara verilecektir.

Prof. Dr. Erdal Işık 15 yıl boyunca Türkiyedeki ve Yurt dışındaki yazarların makale ve araştırmalarının yayımlandığı “Türkiyede Psikiyatri” (Psychiatry in Turkey) dergisinin editörlüğünü yürütmüş, ve “Güncel Psikiyatri ve Psikofarmakoloji” (Current Psychiatry and Psychoneuropharmacology) dergisinin editörlüğünü yapmıştır.

Prof. Dr. Erdal IŞIK 2006 yılından bugüne Uzm. Dr. Umut IŞIK ile birlikte psikiyatri alanındaki çalışmalarını sürdürmektedir.

KLİNİĞİMİZ